’25. İstanbul Türk Müziği Festivali’

Festival, 15 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TRT katkılarıyla hazırlanan “25. İstanbul Türk Müziği Festivali”, 15 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin (MÜZDAK) düzenleyeceği festival kapsamında “Müzikte Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı uluslararası sempozyum organize edilecek. Sempozyum, 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Maçka Kampüsü’nde düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında, “Kültür politikalarının müziğin gelişimine etkileri”, “Müzik lisans eğitimine yaklaşımlar”, “Müzik kurumlarının üniversite sistemi içindeki yapılanması”, “Müzik alanı mezunlarının istihdamı”, “Müzik sistemleri araştırmaları” gibi konuların bulunduğu müziğe dair birçok konu 12 oturumda ele alınacak.